اطلاعیه دبیرخانه جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان "آموزش علوم ابتدایی"
1396-12-01
اطلاعیه دبیرخانه جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان "آموزش علوم ابتدایی"


دبیرخانه جشنواره کشوری تجربیات برتر در علوم ابتدایی با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی برای تکمیل آثارشان و همچنین به منظور حضور حداکثری پژوهشگران و فرهنگیان با درخواست تغییر زمان برگزاری و تمدید ارسال آثار موافقت کرد.

بدین منظور پژوهشگران عزیز می توانند آثار خود را تا ۱۵ فروردین ماه به سایت جشنواره به آدرس hoe.te.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

:همچنین زمان برگزاری جشنواره به هفته آخر فروردین ماه ۹۷ تغییر یافته که تاریخ دقیق برگزاری آن متعاقبا اعلام می شود.