اعلام برگزیدگان جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمان در آموزش علوم ابتدایی
1397-02-01
اعلام برگزیدگان جشنواره کشوری  تجربیات برتر آموزشی- تربیتی اساتید و معلمان در آموزش علوم ابتدایی

ضمن سپاس از پژوهشگران محترم، که نسبت به تدوین و ارسال تجربه به جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی و تربیتی معلمان و اساتید در آموزش علوم ابتدایی اقدام نمودند، بدین وسیله نفرات منتخب براساس نتایج اعلام شده از سوی داوران جشنواره به شرح جدول های ذیل ( ارائه شفاهی و پوستر) اعلام می گردد.

منتخبین ارائه حضوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

1

آقای مهدی باغینی پور

کرمان

2

آقای عبدالرضا شیرکوند

تهران

3

آقای منصور دهقان منشادی

یزد

4

آقای مجتبی خلیلی زارچی

یزد

5

خانم نگین مقصودی

اصفهان

6

خانم منیره صید محمدی

ایلام

7

خانم فاطمه دهقان منشادی

یزد

 

به اطلاع پژوهشگرانی که اثر آنها بصورت ارائه پوستر پذیرفته شده است می رساند نسبت به دریافت فایل نمونه پوستر از سایت اقدام و پس از آماده سازی آن، فایل کامل شده را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه ]4 اردیبهشت ماه به آدرس پست الکترونیکی yazdcfu@gmail.com ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09131581361 (آقای لاله زاری) تماس حاصل نمایید.

دریافت فایل


منتخبین ارائه پوستر

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

1

خانم زهرا اسکندری

زنجان

2

آقای معین جامی

کردستان

3

خانم اشرف میرحیدری

اصفهان

4

آقای ابوالفضل منصوری

اصفهان

5

آقای محمدمهدی سلیمی

زنجان

6

خانم سلطان زارعی

یزد

7

خانم زهرا دهقانی

یزد

8

خانم سودا حیدرنژاد

آذربایجان غربی

9

خانم مهدیه زارع

یزد

10

خانم زهرا فاضل یزدی

یزد

11

خانم فاطمه السادات جوانمرد

فارس

12

آقای ناصر علیمرادی (2 اثر)

ایلام

13

محمدعلی شاکر اردکانی

یزد

14

آقای حمید رفیعی افوسی

اصفهان

15

خانم زهرا فارسی نژاد

کرمان

16

خانم سمانه ولایتی (2 اثر)

سمنان

17

خانم مرضیه دشتی

یزد

18

آقای سید علیرضا حسینی نسب

یزد

19

آقای صادق رضایی

یزد

20

خانم صدیقه ناظمیان

یزد

21

خانم منیره صید محمدی

ایلام