به اطلاع پژوهشگرانی که اثر آنها بصورت ارائه پوستر پذیرفته شده است می رساند نسبت به دریافت فایل نمونه پوستر از سایت اقدام و پس از آماده سازی آن، فایل کامل شده را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه چهار اردیبهشت ماه به آدرس پست الکترونیکی yazdcfu@gmail.com ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه 09131581361 (آقای لاله زاری) تماس حاصل نمایید.

دریافت فایل